Het Laatste Nieuws. Welkom bij de Botterstichting. Het Bestuur. Wat is een Botter?. Bemanning van onze Botters. Ons Fotoboek. Het Actuele Weer. Volg ons op FACEBOOK. Volg ons op TWITTER. Visserijdagen Harderwijk. Botter huren in Harderwijk. @Contact en links.


                   


Het Laatste Nieuws


Rob Spierenburg neemt afscheid als voorzitter van de Harderwijker Botterstichting

Visrookerij met als thema: Ondergaande Zon

Harderwijker Botterstichting zet alle zeilen bij tijdens SAIL Amsterdam 2015

Zilveren Botter onderscheiding voor oud visserman Aalt Jansen

In memoriam Harderwijker goud- en zilversmid Gerard Slingerland

De “Grand Depart” van Visafslag en Botterwerf in Harderwijk

Workshop met als thema de Bottervissers van Harderwijk bij basisschool De Bron

Nieuwjaarsreceptie met als thema: Verbinding

Zilveren Botter voor schipper Henk de Bruin

Help de Harderwijker Vischafslag en Botterwerf “onder de Pannen”

Aaltjesdagen en Visserijdagen kiezen voor samenwerking

Koninklijke Onderscheiding voor bestuurslid Hans Glastra

Afscheid Dick van den Brink als coördinator

BBQ avond vrijwilligers

De Rotaryclub Harderwijk als vrijwilligers Botterstichting

Toekenning Landelijke Prijs

Jeugd monstert aan op botters

Met de vrouwen de boot in …

HK21 is eindelijk weer thuis

Haring prikken op de Vischmarkt

Verslag opknapbeurt HK4


Rob Spierenburg neemt afscheid als voorzitter van de Harderwijker Botterstichting

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Harderwijker Botterstichting zette Rob Spierenburg op 8 januari 2016 een punt achter 25 jaar voorzitterschap.

In aanwezigheid van bestuur en vrijwilligers van de stichting, alsook velen die het Harderwieker cultuur erfgoed een warm hart toedragen, blikte Rob terug op een kwart eeuw bruine vloot.

Toen hij destijds het voorzittersstokje, inmiddels vervangen door een heuse houten hamer, van Aart Foppen overnam, bestond de vloot van de Botterstichting uit één schip: de HK 172. Momenteel is dat gegroeid tot een 3-tal botters en één pluunter en wie weet wat de toekomst brengt. Aart Foppen koesterde destijds een droom in drie delen: ‘de’ botter moest weer terug in de Harderwieker haven, de molen zou herrijzen en ook de vroegere visafslag zou weer een plek gaan krijgen. Het is mede aan Rob Spierenburg te danken dat deze dromen uitgekomen zijn.


Diverse sprekers bliezen uitgebreid op de loftrompet

Het netwerk van Rob Spierenburg is onafzienbaar en divers en iedere keer weer wist hij tallozen te enthousiasmeren voor de doelstellingen van de Harderwijker Botterstichting. Onvermoeibaar was hij op zoek naar geld en middelen om aanschaf en exploitatie van de historische schepen en de nieuwe visafslag mogelijk te maken. Het bestuur van de Botterstichting onderscheidde Rob met de gouden botterspeld mét diamant en nam diep haar petje af. Ton Schouten van de Stichting Visafslag prees de tomeloze inzet van Rob Spierenburg, maar wist ook te vertellen dat Rob bij tegenwind niet altijd de gemakkelijkste was. Evert Mazier sprak namens de vrijwilligers zijn dank uit. Vrijwilligers vormen het echte kapitaal van de Botterstichting. Zij zijn degenen die met de schepen varen en zo de broodnodige centen binnen brengen. Ook doen zij veel onderhoud aan de houten schepen, waar rot permanent op de loer ligt. Bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden voor de binnenkort te openen visafslag en botterloods heeft een aantal vrijwilligers een grote bijdrage geleverd.


Fred ZoerRob Spierenburg neemt geen afscheid van de Botterstichting.

Hij treedt toe tot de rangen der vrijwilligers. Daartoe werd hem een heuse overall met werkhandschoenen uitgereikt die het maatkostuum moet gaan vervangen. We zijn benieuwd hoe dat Rob gaat staan!


Fred Zoer is de nieuwe voorzitter van de Harderwijker Botterstichting.

Hij draait al lange tijd als vrijwilliger op de werkvloer én bestuurlijk mee en kent dus als geen ander het klappen van de zweep.

Vol ambitie en vertrouwen in de nieuwe voorzitter gaat de Harderwijker Botterstichting de toekomst tegemoet.


Visrookerij met als thema: Ondergaande Zon.

Op zaterdagmiddag 12 oktober heeft op informele wijze de zomerseizoenafsluiting 2015 plaatsgevonden van de bemanningsleden van de Harderwijker Botterstichting. In het licht en warmte van een stralende najaarszon hebben vele schippers, bemannings- en bestuursleden met elkaar een vrolijk glas gedronken ter afsluiting van een bijzonder zomer vaarseizoen met een aantal hoogtepunten. Zoals bijvoorbeeld de deelname met twee botters tijdens Sail Amsterdam.

Maar ook is even stilgestaan bij de actuele gezondheidssituatie van een aantal Bottervrienden, waarvan een aantal zorgwekkend zijn.


        


In een goede sfeer is die middag het nodige bijgepraat en ambities getoond voor het volgende seizoen. Met name de komende ingebruikname van Vischafslag en eigen Botterwerf wordt breed gedragen en naar uitgekeken.

Schipper Henk de Bruin heeft naast zijn nautische kwaliteiten ook aangetoond over de ambachtelijke visrooktechnieken te beschikken. Ondanks een flinke hoeveelheid voorraad is alle vis op een smakelijke wijze verorberd. Uiteraard onder begeleiding van een daarbij passend drankje. Botter coördinator Evert Mazier heeft voor voldoende voorraad gezorgd en de gehele najaarbijeenkomst uitstekend georganiseerd.

Harderwijker Botterstichting zet alle zeilen bij tijdens SAIL Amsterdam 2015

SAIL Amsterdam was eind augustus 2015 vijf dagen lang het nautische middelpunt van de wereld. Bijna 2,3 miljoen bezoekers hebben genoten van de prachtige Tall Ships en vooral de sfeer. Ook het Nederlands varend erfgoed maakte officieel onderdeel uit van het programma. Daar was wel een accreditatie voor verplicht en uiteindelijk is de Harderwijker Botterstichting daar ook mee gehonoreerd.


Met twee botters de HK22 en de HK172 is alle dagen deelgenomen aan het vaarprogramma. De beide schepen hebben tijdens het SAIL event vele gasten aan boord ontvangen voor een vaartocht door het Amsterdamse havengebied en de diverse vlootschouwen met op de achtergrond de deinende Tall Ships.


De Harderwijker botters zijn met hun eigen bemanningsleden ook meegevaren tijdens de SAIL-In parade vanuit IJmuiden. Een majestueus schouwspel op het Noordzeekanaal richting het Amsterdams havengebied. De botters hebben daar een vaste ligplaats toegewezen gekregen aan de Sumatrakade. Vanuit die locatie hadden de Harderwijker bemanningsleden elke avond een prachtig uitzicht op het vuurwerk maar ook heeft de bemanning bijzonder genoten van de nabij gelegen SAIL Music Marina met als afsluiting een fantastische uitvoering van de Pirates of the Carribbean in Concert uitgevoerd door het Gelders Orkest.


Met een voldaan gevoel hebben de 6 bemanningsleden bestaande uit de heren: Dick van den Brink, Henk de Bruin, Evert Mazier, Bernard Munneke, Henk Stijkel en Fred Zoer de Amsterdamse Oranjehaven verlaten en vervolgens koers gezet naar de thuishaven Harderwijk. Botterstichting fotograaf Jan Cornelissen heeft vele beelden van het evenement gemaakt waarvan er een tweetal ter illustratie is toegevoegd.

Zilveren Botter onderscheiding voor oud visserman Aalt Jansen

Tijdens de officiële opening van de Visserijdag 2015 op zaterdag 13 juni is de Zilveren Botterspeld toegekend aan de Harderwijker oud visserman Aalt Jansen.


In zijn toespraak memoreerde Rob Spierenburg het feit dat Aalt Jansen een heel bijzondere positie vervuld in binnen de activiteiten van de Botterstichting en de Visserijdagen. Aalt heeft een sterke binding met al onze activiteiten en toont daarbij een grote mate van betrokkenheid en loyaliteit.


Vroeger als oud visserman van de HK 7 en vanaf die periode als rasechte Harderwijker een belangrijke informant over dat verleden. Bij de sluiting van de Visafslag in 1963 bijvoorbeeld had hij al een vooruitziende blik en heeft toen het eigendom kunnen bemachtigen van een aantal originele objecten zoals bijvoorbeeld de mijnklok en de karakteristieke Visafslagbel.


Dames en heren, de heer Aalt Jansen heeft al deze originele objecten inmiddels officieel beschikbaar gesteld aan onze nieuwe Visafslag. We zijn hier uiteraard ontzettend blij mee. Maar dat zijn we zeker ook met de veelzijdige persoon Aalt Jansen. Hij is nog een rasechte ouwe Harderwieker die gelukkig nog over heel veel parate kennis beschikt. Wij profiteren al jarenlang van zijn vele kwaliteiten. Geboren en getogen aan de haven, vroeger met de visserij van de HK 7 van Jacob en Jan Jansen ook actief vis naar de afslag gebracht in afwachting van een goede prijs.


Aalt zorgt ook altijd voor een bijzondere noot, maar dat doet hij ook op muzikaal gebied. Hij heeft bijvoorbeeld zo zijn vele specifieke uitspraken en we hopen die ook zeker te kunnen opnemen in ons nieuwe Visafslag en Botterwervenboek dat eind van dit jaar verschijnt. Vervelen doet Aalt zich allerminst. Samen met zijn partner Aartje zijn ze zeker ook de spil van hun actieve gezin en daarnaast is Aalt ook te kwalificeren als een actief zanger. Vanaf de oprichting lid van visserskoor De Aalzangers en voor meer gedragen muziek lid van het Hierder mannenkoor. Vertegenwoordigers van de beide koren zijn vanmorgen ook aanwezig.


Dames en heren, om onze waardering voor meneer Aalt Jansen tot uitdrukking te brengen willen wij hem daarom vandaag met genoegen decoreren met onze Zilveren Botter. Een ereteken om trots op te zijn. Graag nodig ik het echtpaar Jansen uit voor het in ontvangst nemen van de toegekende onderscheiding. Daarbij hebben wij hun dochter Bep gevraagd om haar vader de Zilver Botter op te spelden en haar moeder een boeket bloemen te overhandigen.


Door omroep Gelderland is in de televisie-uitzending van zaterdag 13 juni een beeldverslag uitgezonden van dit moment gecombineerd met een interview met de Decorandus.

In memoriam Harderwijker goud- en zilversmid Gerard Slingerland

Tijdens de officiële opening van de Visserijdag 2015 heeft Botterstichting voorzitter Rob Spierenburg een In Memoriam uitgesproken in de richting van de recent plotseling overleden goud en zilversmid Gerard Slingerland.


Als Botterstichting willen wij in bijzondere situaties onze waardering tot uitdrukking brengen en hebben daarvoor onze Zilveren Botterspeld beschikbaar. Een ereteken om, wat ons betreft, trots op te zijn. In onze jubileumuitgave van het boek Op z’n Harderwieks hebben we aan deze decoratie speciaal aandacht besteed.


Vele jaren lang heeft Gerard Slingerland in zijn atelier aan de Bruggestraat deze bijzondere decoratie speciaal voor ons ontworpen en vervaardigd. In zijn atelierkluis heeft Gerard ons ook nog een aantal Botterspelden nagelaten. Wij zullen nu - met nog meer respect - deze onderscheiding uitreiken aan personen die naar ons oordeel een maatschappelijke schouderklop hebben verdient.


Wij zullen Gerard met respect blijven herinneren.

De “Grand Depart” van Visafslag en Botterwerf in Harderwijk

Op maandagmiddag 30 maart 2015 heeft de officiële start plaatsgevonden voor de bouw van de Visafslag en Botterwerf aan de Vissershaven in Harderwijk. Na een lange periode van voorbereiding was dan eindelijk het moment daar. Het geformeerde bouwteam bestaande uit de Botterstichting deskundigen de heren Peter Bakker, Jan Kok en Gerard Kosters kunnen nu na een maandenlange voorbereiding eindelijk aan de slag. Uiteraard worden hun verrichtingen gadegeslagen door architect Victor Schölvinck, Ingenieursbureau Kooij en Dekker en zeker ook door de gemeente Harderwijk die in de persoon van portefeuillewethouder Pieter Teeninga bij deze gelegenheid officieel acte de préséance gaf.


Het gehele project zal worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Bos en Vrijhof uit Hierden, onder supervisie van genoemde personen. Door het bestuur van de Stichting Vischafslag Harderwijk is bewust gekozen voor de optie om uitsluitend met plaatselijke bedrijven dit bijzondere project te realiseren. In aanwezigheid van vele belangstellenden is op informele wijze het eerste beton spreekwoordelijk gestort. Zeker een bijzonder moment voor alle betrokkenen.

Workshop met als thema de Bottervissers van Harderwijk bij basisschool De Bron

Voor de leerlingen van CBS De Bron in Harderwijk is tijdens het voorjaar van 2015 het project “Terug in de Tijd” in het lesrooster opgenomen. Er zijn binnen dat thema verschillende activiteiten gepland in en buiten school.


Aan de Opa’s en Oma’s van de kinderen is bijvoorbeeld gevraagd om verhalen te komen vertellen over oude ambachten. Dat heeft zeker een aantal reacties opgeleverd waarbij diverse oude beroepen op school zijn gepresenteerd.


OGB DesignDe opa van Lotte Beelen (groep 7) heeft voor de gehele bovenbouw van school De Bron een workshop over de voormalige Zuiderzeevisserij gepresenteerd. De recent uitgegeven Lesbrief als door de Harderwijker Botterstichting over dat thema heeft daarbij als leidraad gediend en alle kinderen hebben na afloop een exemplaar van die Lesbrief uitgereikt gekregen om thuis nog eens rustig te kunnen doorlezen. Zeker ook een waardevol document voor een mogelijk toekomstige spreekbeurt.


In totaal hebben 8 lesgroepen (bestaande uit ongeveer 25 leerlingen) het verhaal van de Harderwijker Bottervissers in de tijd van de Zuiderzee en later het IJsselmeer met veel interesse gevolgd. De opa van Lotte heeft de kinderen spreekwoordelijk meegenomen naar de tijd van toen en verteld over de botters, de vangsttechnieken en het leven op de toenmalige Zuiderzee en het IJsselmeer. Met behulp van een aantal originele objecten hebben de kinderen een beeld gekregen van die tijd. Het schaalmodel van een Harderwijker Botter (de HK10) trok veel belangstelling maar dat was ook van toepassing voor een aantal specifieke vangsttechnieken zoals een authentieke Aalkubbe, een origineel palingkistje alsmede de fuikenvisserij.


Kerndoel van de workshop was de leerlingen enige kennis bij te brengen over de aspecten van de voormalige Zuiderzeevisserij als onderdeel van het Harderwijker cultureel erfgoed. De talrijke Harderwijker visser mannen van destijds, hebben die tijd op een bijzondere wijze vorm en inhoud gegeven. Gelet op de reacties hebben de kinderen de workshop met veel interesse bijgewoond.

Nieuwjaarsreceptie met als thema: Verbinding

Op dinsdagavond 6 januari 2015 heeft de nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden van de Harderwijker Botterstichting.


In zijn welkomstwoord memoreerde Botterstichting voorzitter Rob Spierenburg dat 2015 door het bestuur is gekwalificeerd als het jaar van: Verbinding. Over dat thema is uiteraard nagedacht. Dit jaar gaan we daadwekelijk bouwen aan de Visafslag en de Botterwerf en daarmee wordt een eigen thuislocatie voor de Botterstichting een feit. Wat een prachtig perspectief maar zeker ook een behoorlijke uitdaging waar we ook anderen hard bij nodig hebben.


Die verbinding hebben we geïllustreerd op onze uitnodigingskaart met een beeld van grafisch ontwerper Ton Pors naar aanleiding van de onlangs in gebruik genomen Botterbrug als fietsverbinding tussen Harderwijkers. Prachtig om te ervaren dat Harderwijker Botters nu ook in een geïllustreerde vorm zichtbaar zijn ver buiten onze Vissershaven en daarmee een soort boegbeeld vormen van onze oude vissersstad.


Maar er is natuurlijk meer. Verbinding zoeken ….. op een constructie wijze samenwerking aangaan…. zijn vandaag de dag belangrijke thema’s. Binnen onze beide organisaties (Visserijdagen en Botterstichting) zijn die ontwikkelingen uiteraard ook van toepassing.

Maar zorgen zijn er zeker ook. De actualiteit heeft aangetoond dat de belangstelling voor onze Visserijdagen de laatste jaren sterk aan het afnemen is. Onze bedrijvenwedstrijd voor de Harderwijker Bokkingrace telt een steeds kleiner wordend deelnemersveld, terwijl we die ontvangsten hard nodig hebben voor de instandhouding van onze botters.


Het zoeken naar oorzaken blijft subjectief maar wel staat vast dat het tijdstip van eind augustus voor veel bedrijven en hun relaties ook de nodige beperkingen oplevert vanwege de zomervakantie periode. Het bestuur heeft daar de nodige zorgen over en vele bestuursvergadering zijn inmiddels aan dat thema gewijd.


De activiteitenkalender in Harderwijk is omvangrijk. Het maken van een mogelijk andere tijdkeuze is daarom niet eenvoudig. Ook de jaarkalender van de landelijke Verenging Botterbehoud speelt daar een belangrijke rol in. Uiteindelijk hebben we zeer recent in goed overleg er voor gekozen om de verbinding en samenwerking aan te gaan met de Stichting Aaltjesdagen. Met andere woorden:

De jaarlijkse Visserijdagen gaan reeds met ingang van 2015 onderdeel uitmaken van de Harderwijker Aaltjesdagen die dit jaar op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni worden georganiseerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze vorm van samenwerking een goede en structurele impuls kunnen geven aan onze activiteiten. Overigens blijft de bedrijvenwedstrijd alsmede de programmering op zaterdag gewoon plaatsvinden volgens het gebruikelijke patroon maar wel binnen het totale Aaltjesdagconcept. Onze eigen identiteit blijft dus bewaard.


Verder zijn wij ervan overtuigd dat we hiermee zeker ook een flinke kostenreductie bereiken. We gaan geen braderie meer organiseren en het Shantykorenfestival krijgt nu een Aaltjesdag status. De haven zal verder worden geupdated met een verbreding van zichtbare historische feiten. Zo zal bijvoorbeeld der groep Levende Historie zijn tentenkamp aan de haven opslaan met een vernieuwd decor van oude visserijambachten. Het zal even wennen zijn maar we zijn ervan overtuigd dat wij met deze Verbinding een goede stap in de toekomst maken.


Naast de verbinding met de stichting Aaltjesdagen zijn we ook druk doende met het opstarten van nieuwe samenwerkingsvormen. Bijvoorbeeld met dit prachtige Stadsmuseum maar ook met de oudheidkundige vereniging Herderewich. Immers het verleden van Harderwijk blijft ons verbinden en dan is het van een meerwaarde om dat in gezamenlijkheid te doen. Samenwerken is het motto voor de komende jaren en vooral ook investeren in het ontwikkelen van relaties op dat terrein. Wij hebben er allemaal zin en blijven overtuigd van alle positieve effecten daarvan. Na het formele deel alsmede de uitreiking van de Zilveren Botter is in een gezellige sfeer gebruik gemaakt van een winters stamppottenbuffet en velen hebben ook de tentoonstelling Visserstruien en de Visserijzolder van het onlangs gerenoveerde Stadsmuseum met veel waardering bezocht.

Zilveren Botter voor schipper Henk de Bruin

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Harderwijker Botterstichting op dinsdagavond 6 januari 2015 in het Stadsmuseum van Harderwijk, is schipper en bootsman van de HK21 Henk de Bruin in aanwezigheid van zijn echtgenote onderscheiden met de Zilveren Botter.


In zijn toespraak memoreerde voorzitter Rob Spierenburg het feit dat de Botterstichting als een non-profit organisatie volledig is aangewezen op de support van ambitieuze vrijwilligers. Ruim 50 personen zetten zich in verschillende hoedanigheden op een bijzondere wijze in voor de instandhouding van ons varend erfgoed. Het cultuurhistorisch geweten van Harderwijk als dominante Vissersplaats aan de voormalige Oostwal van de Zuiderzee.


Als Harderwijker Botterstichting zijn wij daar zeker trots op en die waardering willen we bij tijd en wijle ook laten blijken. Daarvoor hebben wij de beschikking over onze eigen Zilveren Botter. Een onderscheiding waarmee we ons respect tot uitdrukking willen brengen aan personen die op enig moment een compliment verdienen.


Wij zijn als bestuur daar zeker selectief in omdat we fysiek beschikken over allemaal geweldige mensen. Het maken van een keuze is daarom lastig maar neemt niet weg dat we daar ook onze verantwoordelijkheid in willen nemen.


Vanavond dames en heren willen we binnen onze organisatie opnieuw een Zilveren Botter uitreiken en bij deze gelegenheid in het bijzonder onze schipper en bootsman van de HK21 Henk de Bruin met onze Zilveren Botter decoreren.


Henk de Bruin was volkomen verrast met dit moment en zeker ook toen zijn echtgenote Aartje het Stadsmuseum binnenkwam om gezamenlijk de decoratie in ontvangst te nemen.


In aanwezigheid van een talrijk publiek heeft secretaris mevrouw Nel Annen Henk de Bruin de Zilveren Botter opgespeld en bij die gelegenheid zijn echtgenote Aartje een boeket bloemen overhandigd. Rob Spierenburg memoreerde tijdens dit moment het feit dat de  Botterstichting met deze decoratie het respect en waardering tot uitdrukking wil brengen voor de wijze waarop Henk de Bruin zich verantwoordelijk voelt en op een bijzondere wijze vol passie zich inzet voor ons varend erfgoed.

Help de Harderwijker Vischafslag en Botterwerf “onder de Pannen”

Inmiddels is de daadwerkelijke bouw van de Vischafslag en Botterwerf in een voorbereidend stadium. Binnenkort wordt de grond bouwrijp gemaakt en na de winter wordt vanaf 2 maart 2015 daadwerkelijk met de bouwwerkzaamheden begonnen. Voor dat moment aanbreekt moet er nog veel gebeuren. Zoals bijvoorbeeld het invullen van de financiële paragraaf. Er zijn al veel bijdragen en toezeggingen ontvangen, maar dat is nog niet voldoende.


Ter stimulering van het project wordt een zogenaamde Dakpannen actie georganiseerd. In totaal zijn er 9.586 dakpannen nodig om zowel de Vischafslag als de Botterwerf “Onder Dak” te brengen. Die dakpannen worden nu symbolisch te koop aangeboden voor een bedrag van € 10,00 per dakpan. Alle dakpannen worden aan de achterzijde van een nummer voorzien en dat betreffende nummer wordt na aankoop toegewezen aan de donateur.


De dakpanflyers worden aangeboden door de vrijwilligers van de Botterstichting alsmede bestuursleden van de Stichting Vischafslag. De dakpanflyers zijn voorzien van een automatische machtiging die na ondertekening ter verzilvering wordt aangeboden aan de bank. Na ontvangst van de gelden worden de betreffende dakpannummers aan de respectievelijke donateurs toegewezen en tevens vermeld in een speciaal Dakpanregister. Desgewenst kan de bijdrage ook anoniem worden vermeld in het register. Op de dakpanflyer kan dat eventueel worden aangegeven.


De dakpanactie heeft tot toe al veel sympathie opgeleverd. Inmiddels zijn de eerste 1.000 dakpannen al verkocht en via de mail info@vischafslag-harderwijk.nl zijn ook diverse aanmeldingen ontvangen.


De Stichting Vischafslag Harderwijk hoopt op de support van velen te mogen rekenen. Uiteraard kunnen meerdere dakpannen worden gedoneerd. Voor particulieren en bedrijven is het wellicht interessant te weten dat de Stichting Vischafslag Harderwijk binnenkort een officiële ANBI status wordt toegekend. Da betekent dat er fiscaal wellicht voordeel mee te behalen is.

Aaltjesdagen en Visserijdagen kiezen voor samenwerking

Bij de start van 2015 hebben de besturen van de Stichting Aaltjesdagen en de Stichting Visserijdagen Harderwijk besloten om een vergaande vorm van samenwerking aan te gaan. Beide organisaties zoeken al enige tijd naar een kwalitatief bredere opzet van hun activiteiten en het integreren van de beide programma’s lijkt daar een uitstekende oplossing voor.

Het verbindende thema is het verleden van Harderwijk, waarbij de visserij en de daaraan gelieerde activiteiten centraal blijven staan.


In de jaarprogrammering is besloten om het tijdstip van de jaarlijkse Aaltjesdagen daarvoor te blijven aanhouden. Dat betekent dat vanaf nu tijdens het tweede weekend van juni de beide activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd op de Boulevard, het Strandeiland, het plein van de Grote Kerk, de Vischmarkt en uiteraard de havenkades en de Vissershaven.


Eén van de consequenties is dat de traditionele Harderwijker zeilwedstrijd met authentieke Zuiderzeebotters, de zogenaamde Harderwijker Bokkingrace, niet meer eind augustus plaatsvindt maar nu op vrijdag 12 juni wordt gevaren. In aansluiting daarop vindt de jaarlijkse Visserijdag nu plaats  op zaterdag 13 juni. In principe blijven beide activiteiten hun eigen identiteit behouden maar een gezamenlijke presentatie daarvan binnen het totale Aaltjesdagen concept, biedt voor het publiek een veel aantrekkelijker alsmede een goed op elkaar afgestemd programma.


Voorlopig gaan de beide organisaties met veel enthousiasme druk aan het werk met het treffen van de nodige voorbereidingen en hopen op deze wijze een kwalitatieve impuls te geven aan het jaarlijkse evenementenaanbod in Harderwijk.

Koninklijke Onderscheiding voor bestuurslid Hans Glastra

Op vrijdagmorgen 25 april 2014 is door Harderwijks burgemeester, de heer Harm Jan van Schaik een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Hans Glastra, bestuurslid van de Harderwijker Botterstichting. Hans is sinds 1981 al op een actieve wijze betrokken geraakt met het varend erfgoed van de Harderwijker Botterstichting en heeft sinds die tijd als gepassioneerd botterschipper vele Botter-zeilwedstrijden op de voormalige Zuiderzee onder Harderwijkse vlag gevaren. In 1991 is Hans Glastra benoemd tot bestuurslid en die functie vervult hij nog steeds met veel passie. Met name de technische eindverantwoordelijkheid van de huidige Bottervloot is zijn specifieke aandachtsveld. Daarnaast vervult Hans ook een coördinerende rol bij de verhuur van de Botters.


Verder is Hans Glastra vanuit de Botterstichting ook toegetreden tot het bestuur van de Stichting Vischafslag Harderwijk. De doelstelling van deze Stichting is de herbouw van de voormalige Visafslag gecombineerd met een botterwerf en hellingbed ten behoeve van de huidige Botters van de Harderwijker Botterstichting. Hiermee krijgt die Botterstichting dan ook de beschikking over de lang gekoesterde eigen verenigingsaccommodatie.


Na de officiële uitreiking op het stadhuis van Harderwijk heeft voor alle leden van de Harderwijker Botterstichting alsmede een aantal bevriende externe relaties een felicitatie receptie plaatsgevonden bij Scheperij Veluvia. In een welkomstwoord memoreerde Botterstichting voorzitter Rob Spierenburg de aanleiding voor de toegekende Koninklijke Onderscheiding aan Hans Glastra. Na het Koninklijke Goud van vanmorgen willen wij daar een ander metaal aan toevoegen. Onze Zilveren Botter onderscheiding is Hans in 2007 al uitgereikt en graag willen we bij deze gelegenheid Hans met de Bronzen Botter onderscheiden. Dit kunstobject is in onze opdracht speciaal vervaardigd om onze waardering en respect is bijzondere situaties tot uitdrukking te brengen. De Koninklijke Onderscheiding die vanmorgen aan Hans is uitgereikt is daar een goede gelegenheid voor. En die uitgereikte onderscheiding is eigenlijk niet alleen voor Hans bedoeld, maar partner en “zijn” Henny heeft zeker recht op de helft daarvan. Henny samen naast en soms achter Hans geeft onze organisatie een positieve impuls in het bereiken van onze doelstellingen. Daarom beste Hans en Henny is deze Bronzen Botter speciaal voor jullie bedoeld en we hopen dat onze aanvullende onderscheiding een bijzondere herinnering blijft aan dit moment en vooral deze Koninklijke en vooral zonnige dag.

Afscheid Dick van den Brink als coördinator

Zaterdag 24 augustus, onrust in de zeebuurt, geklepper bij mij aan het huis, Evert Mazier aan de deur. “Fred, kom vlug brand bij Dick van den Brink de coördinator van de Botterstichting”. Hij zou toch niet?? nee Evert, hij neemt wel afscheid als coördinator maar steekt zijn huis toch niet in de fik?! Kom op er op aan, klompen aan, en klepper de klepper op naar de Enkweg. Hoe dichter we bij het huis kwamen hoe dikker de rook werd. Evert ging op zijn knieën voor de schuttingdeur zitten en deed de deur op een kier, je weet maar nooit of de vlammen je tegemoet komen. Maar gelukkig alleen maar rook, héél veel rook. In de verte zien we Dick op zijn dooie gemak met een glaasje zoete bessenjenever in zijn hand voor de rookkast staan. “Hé jongens mooi dat jullie er zijn, ben alvast de poontjes aan het roken voor vanmiddag”.

We konden wel zien dat hij al vroeg was begonnen, ja ik bedoel met de bessenjenever want het is natuurlijk een emotionele dag. Na jaren coördinator voor de Botterstichting te zijn geweest, geeft hij het stokje nu over aan Evert Mazier. Om half vier komen er zo’n vijfentwintig vrijwilligers en een aantal bestuurbobo’s de wisseling van de wacht mee maken en natuurlijk om Dick te bedanken voor zijn inzet. Ook ons enige erelid Evert, voor de echte Harderwijkers “De Melkboer” en ook Aalt Jansen (Aalt Teddie of Mannetjes Pap) was van de partij. En dat allemaal voor ons aller Dickie van de Bleek, daar stond namelijk zijn ouderlijk huis.


08_900x506.jpg


Voor degene die er niet bij konden zijn, een gemiste kans!! Jullie hadden dat smoeltje van Dick eens moeten zien glimmen van al die aandacht, een glimworm was er niks bij. Maar het moet gezegd worden visroken kan hij als de beste. Voor het bakken van de schol heeft Dick, Henk de Bruin ingeschakeld. Deze staat dan ook met een deftig schortje voor, achter de bakpan. “Henk ze smaakten weer voortreffelijk”! Om een uur of half zes neemt onze voorzitter Rob Spierenburg het woord, en prijst Dick me toch de hemel in! Nou Rob iets minder was op zijn plaats geweest je stak hem zoveel veren in zijn ........ dat het nu net een pauw van kasteel Staverden is. Dick krijgt uit handen van Rob een mooie afbeelding van de Harderwijker Bottervloot. Jaloers als ik ik ben, ben ik meteen gaan rekenen wanneer ik daarvoor in aanmerking kom want hij is prachtig en zou bij mij aan de muur niet misstaan. Van de vrijwilligers krijgen Dick en Jolanda een vaartochtje met bemanning aangeboden en een bon voor de Griek, persoonlijk vind ik dit laatste weer wat over de top, want een jongen van de Bleek voelt zich bij Cafetaria Joris meer op zijn gemak. Maar goed geef hem ook eens een uitje. Jolanda zal hem nog wel wat tafel manieren bijbrengen en dan komt dat ook weer goed. De vrouw van Jan Kok had een prachtig bloemstuk gemaakt voor Jolanda. We konden wel zien dat Dick emotioneel het allemaal wat te veel begon te vinden. Aan alle plechtig heden moest maar eens een eind komen. Dus nam Dick, zoals we van hem gewend zijn, weer het heft in handen en sprak een woord van dank uit naar alle vrijwilligers en het bestuur voor het vertrouwen en ondersteuning die hij al die jaren heeft gehad. Hij maakte meteen van de gelegenheid gebruik om te solliciteren naar de functie van werfbaas. Nou Dick wat mij betreft ben je nu al aangenomen, mensen zoals jij zijn schaars.


13_900x507.jpg


Na alle formele flauwekul, maar ja dat hoort er nou eenmaal bij, barstte het feest in alle hevigheid los, flessen werden open getrokken en de drank vloeide rijkelijk. Evert Mazier zal er nog een zware klus aan hebben om dit te overtreffen, maar ik heb daar alle vertrouwen in. Dick nogmaals bedankt voor je inzet en we verheugen ons er allemaal op, om in het vervolg niet meer naar je te hoeven luisteren.

BBQ avond vrijwilligers

Woensdagavond twaalf uur, net terug van een zeer geslaagde BQ avond. Na om zes uur ingescheept te zijn in het kommetje van de harderwijker haven, het zeegat uit, net buiten de haven, stuurbuurt uit richting Elburg. Na een uurtje stomen werd, er van de plecht geroepen land in zicht, kaart er bij wat voor eiland zal het zijn, Ameland, nee want Sil de strand jutter stond niet op het strand, wat kan het dan zijn Raf dacht aan Bali, Jan aan Bonaire. Maar nee iemand herkende aan de kustlijn NUNSPEET aan zee. Gelukkig niet zo ver van ons vertrouwde hardewiek dus.

bij het binnen varen van de baai keken de bemanningen van de al aangelegde schepen verschrikt, wat kwam daar van zooitje aan, drie hardewieker botters, zouden ze op strooptocht zijn?.

Kookgerij werd uitgeladen, vlees en bovenal veel,heel veel drank. Dick stookte het vuur op maar ging wel heel snel weer zitten, wat bleek je moest zelf je meegebrachte zooitje bakken. Nou was dat voor ons geen probleem want een paar worstjes, zijn zo klaar. En meester kok Cris nam al gouw het heft in handen, mooi makkelijk kon ik me een gaan verdiepen in de echtgenotes van al de vrijwilligers. Ik moet zeggen,jammer dat dit niet de vrijwilligers zijn, alhoewel dan zou mien garretje me wel vaak moeten missen.


Je wordt ook wel intiemer met de dames, dat zal me bij de heren wel nooit lukken maar dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn godelijke ligaam. Zo vertelde Aartje aan me wat voor spelletjes ze s,avonds met Henk zoal doet, Worteltje zoeken,Ezeltje prik en nog meer oud Harderwiekse spelletjes. Jolanda fluisterde me in dat ze nog al opgewonden wordt van Dick zijn wielrenners outfit, broekje zit zo lekker strak, en tekent zo mooi, maar het nadeel is dat Dick zijn schoenen niet wil doen.


Waar ik zelf nogal van onder de indruk was dat onze mentor Raf, en Hennie nog als een stel verliefde pubers met elkaar om gingen, teksten als schat, lieverd waren niet van de lucht. En met de zorg waarop Raf zijn Hennie voorzag van voedsel blijkt dat BQ hem op het lijf is geschreven.


Het feest barste natuurlijk helemaal los toen Silvia haar trekzak te voorschijn toverde, nee heren niet Erik, maar zo,n ding waar geluid uit komt. Bij Erik zit er al lang geen muziek meer in.

Na en poosje kreeg ze bijval van Evert Jan, die bleek ook zo,n ding te hebben, na een geweldig optreden van een aantal Boekaniers werd het tijd om op te ruimen. En ons mooie Harderwiek weer op te zoeken.


Kortom een fantastische avond, en zeker voor herhaling vatbaar, ik spreek ook namens mien Garretje, ook de manier waarop de nieuwe vrijwilligers en hun echtgenotes er bij betrokken worden geweldig.

Gr. Gerda en Fred

De Rotaryclub Harderwijk als vrijwilligers Botterstichting

Eens per jaar organiseert de Rotaryclub Harderwijk een project “De handen uit de mouwen steken”. Dit keer wilde zij graag wat doen voor de Botterstichting Harderwijk. De vrijwilligers van de Botterstichting zetten zich het hele jaar in om ons varend erfgoed de Botters in de vaart te houden. We waren blij verrast dat de mensen van de Rotary onze vrijwilligers wilden helpen met het beitsen van de Botters. Zaterdagmorgen werd in alle vroegte begonnen met deze klus. Een ieder had een beitskwast meegenomen en gingen meteen voortvarend aan de slag, begeleid door een aantal vrijwilligers. Het weer was ons gelukkig goed gezind, de zon straalde de hele morgen. Omstreeks 12.00uur was de klus geklaard, onze drie Botters lagen er weer gelikt bij. De samenwerking verliep uitstekend en dit is zeker voor herhaling vatbaar. Dus toen de kwasten stonden te rusten in een pot met water, werd een kruik Harderwijkse BotterBitter aangebroken en werd geproost op deze fijne, productieve morgen. Zie ook “Ons Fotoboek

Toekenning Landelijke Prijs

Door de landelijke Vereniging Botterbehoud wordt jaarlijks een wisselprijs uitgereikt voor een opmerkelijk en bijzonder initiatief met betrekking tot ons varend Zuiderzee erfgoed in de meest ruime zin. Heel verrassend was de juryuitslag voor het jaar 2013. Met unanieme stemmen is de zogenaamde Jan Peereboom Wisselprijs van Botterbehoud Nederland dit ja toegekend aan de Harderwijker Botterstichting. Aanleiding voor de toekenning van deze landelijke onderscheiding is het feit dat op initiatief van onze Botterstichting voor het eerst een zogenaamde Lesbrief is ontwikkeld voor onderwijsdoeleinden met als thema de voormalige Zuiderzeevisserij. Dat is in algemene zin verwoord en uitgelegd maar met nadruk in het bijzonder in combinatie met onze dominante vissersplaats aan de voormalige Oostkust.


De wisselprijs is door landelijk Botterbehoudvoorzitter Karel Helder uitgereikt aan Rob Spierenburg als voorzitter van onze Botterstichting. Rob heeft bij die gelegenheid de honneurs van de vele ontvangen landelijke waarderingen doorgeschoven aan het adres van onze schipper Raf den Ouden die vanuit de Harderwijker Botterstichting de regie alsmede de redactie heeft verzorgd van deze bijzondere Lesbrief. Dit heeft hij samen gedaan met maatschappijleerdocent Hielke van der Woude. Momenteel wordt de eindtekst beoordeeld door een speciaal bureau op het gebied van onderwijseducatie in Den Haag. Overigens worden die externe kosten volledig betaald door de Provincie Gelderland.


Als Harderwijker Botterstichting kunnen we zeker erg trots zijn

op deze landelijk uitgesproken waardering.

Jeugd monstert aan op botters

In een flitsende brochure gericht op de jeugd wordt de link gelegd tussen facebook, twitter, youtube en de oude scheepshistorie van Harderwijk die daarmee springlevend wordt.


Want de Botterstichting is zover dat die jongeren een leuke hobby kan aanbieden.


OGB DesignMet de overdracht van de HK4, een kleine platbodem geschonken door Robert Oosterhof uit Ermelo, denkt de Harderwijkse Botterstichting het ideale vaartuig in bezit te krijgen om de jeugd te interesseren voor een nieuwe hobby. Daarbij staat varen voorop, maar ook alles wat komt kijken bij het onderhouden van een stuk houten historie.

De plannen zijn nog niet precies uitgewerkt. Wel dat de groep in voorjaar tot en met herfst eens per week een avond bij elkaar komt om te varen en in de wintermaanden af en toe met onderhoud bezig te zijn.


Een tweede activiteit om jeugd te interesseren en daarmee ook de bottervloot voor de toekomst te behouden, is de lancering van lesbrieven voor het voortgezet onderwijs. Gefinancierd door de provincie Gelderland is een lesbrief ontwikkeld voor brugklassen. Daarin vindt ook een bezoek aan de botters plaats en zal de brochure aan alle deelnemers worden uitgereikt. Komende zaterdag, 25 augustus, zal de eerste lesbrief en de eerste brochure worden overhandigd aan wethouder Teeninga uit Harderwijk. Opgeven of informatie is op te vragen via jeugd@hk-botters.nl

Met de vrouwen de boot in………

Zaterdag 28 juli jl. heeft de Harderwijker Botterstichting in het kader van haar 30-jarig jubileum de vrijwilligers en hun partners uitgenodigd voor een BBQ. Er was veel belangstelling, in totaal hadden we 3 botters gevuld. Nadat iedereen was ingescheept en voorzien was van een borrel, werd koers gezet naar het Pier-eiland. Er was te weinig wind om te zeilen maar dat mocht de pret niet drukken. De 3 botters werden aan elkaar gekoppeld, de accordeons werden voor de dag gehaald en in een opperbeste stemming gingen we op weg. Tijdens de vaartocht werd er al snel met elkaar kennis gemaakt, waarna al snel de eerste wijnfles werd ontkurkt.

Terwijl na aankomst de botters afgemeerd werden, werd er door cateringbedrijf Wim van den Berg een uitgebreide BBQ neergezet. Voordat het feest ging losbarsten was er even een officieel tintje waarin de dames in het zonnetje werden gezet en een kleine attentie kregen in de vorm van een hart, uiteindelijk zijn zij het hart van de Botterstichting. Daarna kon de BBQ beginnen. Er werd veel gezongen en muziek gemaakt. Er waren vrijwilligers die hun muziekinstrument mee hadden genomen, zelfs Sylvia, één van de dames had haar accordeon bij zich en liet zich van haar beste kunnen horen. Halverwege de avond werd het kampvuur aangestoken verzorgd door onze Coen.


Het regenbuitje dat toen begon kon de pret niet drukken, deze was trouwens zo over. Ook tijdens deze BBQ werd alles op de gevoelige plaat vast gelegd door onze huisfotograaf Jan Cornelissen. Rond 10 uur werd er besloten om weer huiswaarts te gaan. De terugvaart verliep ook in een opperbeste stemming, de 3 botters voeren naast elkaar en op ieders voordek zat iemand met een accordeon. In de haven verliep het afscheid nemen hartelijk, met veel plezier ging een ieder weer huiswaarts. Zie ook “Ons Fotoboek

HK21 is eindelijk weer thuis

Botter HK21 werd aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd. Het schip had de haven van Harderwijk als thuisbasis. Dag in, dag uit zette de botter koers richting de Zuiderzee. Ondanks de aanleg van de Flevopolder, wat een flinke tegenvaller betekende voor de Harderwijker vissers, heeft de HK21 nog tot in de jaren zestig van de vorige eeuw dienst gedaan als vissersvaartuig. De Harderwijker botter heeft na zijn pensioen in verschillende plaatsen dienst gedaan als recreatief vaartuig. Maar met dank aan de Jonge Ondernemers Harderwijk (Jonh), is de HK21 nu definitief terug op het oude nest: de haven van Harderwijk.


OGB DesignDe botter was de laatste jaren in handen van een studentenvereniging uit Delft, weet Rob Spierenburg, voorzitter van de Harderwijker Botterstichting. "Ze hadden die cadeau gekregen van een rotaryclub. Gewoon om een beetje plezier mee te maken." De studenten wisten echter niet goed wat ze met het honderd jaar oude vaartuig aan moesten. "Het werd een zooitje", lacht Spierenburg. "En als klap op de vuurpijl bleken de wateren rond Delft zich ook nog eens niet te lenen voor varen met een botter." Besloten werd daarom om het schip tijdelijk voor anker te leggen in de haven van Harderwijk, de vroegere thuisbasis van de botter.


De Harderwijker Botterstichting raakte in het verhaal verwikkeld toen de schipper die verantwoordelijk was voor het beheer van de HK21 besloot ermee op te houden. "Dat was anderhalf jaar geleden."


De eigenaar van de boot - de stichting HK21, die door de genoemde rotary in het leven was geroepen - heeft daarom aangeklopt bij de Harderwijker Botterstichting met de vraag of die zich tijdelijk over het schip kon ontfermen. "Dat wilden we wel. Wij namen de onderhoudskosten voor onze rekening, onder voorwaarde dat de verhuuropbrengsten geheel ten goede zouden komen aan de Botterstichting. Helaas bleken de kosten hoger dan de opbrengsten." Intussen werd de HK21, vooral dankzij de inspanningen van de Botterstichting, in oude staat hersteld. "Het schip ligt er weer perfect bij." Al snel werd duidelijk dat de stichting HK21 de honderd jaar oude botter van de hand wilde doen. De Botterstichting wilde niets liever dan het schip hier houden. Probleem was echter dat de benodigde financiële middelen ontbraken. Als er niet snel wat gebeurde, dan was de kans groot dat er zich een koper meldde die de HK21 mee zou nemen naar een andere havenstad. Spierenburg: "Dan was de botter misschien in Elburg of Enkhuizen terecht gekomen. De 'HK' was vervangen door een 'EH' of 'EB' en dat was dat. En dat wilden we natuurlijk voorkomen. Het is immers een echte Harderwijker botter."


De Jonge Ondernemers Harderwijk (Jonh) besloot te hulp te schieten. Toen de jonge ondernemers het verhaal hoorden besloten zij opbrengsten van de veiling tijdens de jaarlijkse Haringparty ten goede te laten komen aan de Botterstichting. De verkoop van het eerste vaatje haring leverde vorige week 25.000 euro op. Met dit bedrag kan de Botterstichting onder meer de HK21 aanschaffen.

(BRON: deStentor 130612)

Haring prikken op de Vischmarkt

Het vaatje Hollandse Nieuwe dat woensdag 6 juni jl. werd geveild tijdens de Harderwijker Haringparty op de Vischmarkt heeft 25.000 euro opgeleverd. De Jonge Ondernemers Harderwijk - organisator van het evenement - schenkt het geld aan de Botterstichting. Het vaatje haring werd dit jaar bemachtigd door Van den Broek Recreatie uit Ermelo, die de Hollandse Nieuwe binnen wist te halen tijdens de Amerikaanse veiling. Bij deze veiling wordt op voorhand een streefbedrag vastgesteld. Aanwezigen kunnen om beurten bieden en wie op het moment biedt dat het streefbedrag wordt bereikt, mag het vaatje haring mee naar huis nemen.


De Harderwijker Botterstichting heeft op dit moment een tweetal authentieke Zuiderzeebotters, de HK22, HK172 en de pluunter HK4 in haar bezit. Middels de opbrengst van de veiling hoopt de Haringparty dat de stichting de HK21 aan hun vloot kan toevoegen. Zowel de Harderwijker Botterstichting als de JONH's dragen het Harderwijks culturele erfgoed een warm hart toe. Naast het feit dat de botters het aangezicht zijn van de Harderwijker Vissershaven, wordt deze vloot gebruikt tijdens zeil-evenementen en -wedstrijden en bij historische visserij-evenementen.

Verslag opknapbeurt HK4

De HK4 is gebouwd in 1923 door Daan Balk in Elburg, naar een model van een Grafhorster kaarpunter, maar dan breder. De afmetingen zijn 7,20 x 2,10. Het zit tussen een punter en een pluut in, dat is de reden waarom we haar nu een pluunter noemen. Het scheepje was toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Aanvankelijk was het plan om een gang te vervangen en haar daarna helemaal kaal te maken. Vervolgens zouden we haar dan weer voorzien van een mooie laklaag, opgebouwd uit verschillende lagen beits. Met een groep enthousiaste vrijwilligers zijn we eind november aan de slag gegaan.


Van Foppen Vastgoed, die de Botterstichting altijd een warm hart toedraagt, kregen we een tijdelijke ruimte aangeboden waarin we met de HK4 aan het werk konden. Het uit het water halen en het transport en de uiteindelijke te waterlading, is kosteloos verzorgd door de watersportvereniging Flevo, waar we hun zeer dankbaar voor zijn. Ook deze mensen hebben een voorliefde voor authentieke schepen.


Nadat we het schuitje helemaal kaal hadden gemaakt bleek er wel wat meer aan de hand te zijn. Niet één gang maar wel twee moesten er bij nader inzien vervangen worden. Ook een aantal inhouten waren aan vervanging toe. We wisten dat de achtersteven ook niet meer in goede conditie was en in overleg met de penningmeester is besloten om deze maar direct te vervangen. Dit klusje ging ons boven de pet. In overleg met de werf in Spakenburg is de nieuwe steven door hen zeer vakkundig geplaatst.


OGB DesignIn Staphorst hebben we mooie duimsplanken (eiken) weggehaald. Toen uiteindelijk de nieuwe inhouten geplaatst waren, kon met het branden van de gangen begonnen worden. Onder leiding van onze vrijwilliger Bertus Scholten, die hierin al wat ervaring had, is met medewerking van een stel leergierige vrijwilligers het resultaat goed te noemen. Daarna hebben de jongens, die het goed hebben afgekeken, aan weerzijden van de plecht nieuwe boorden gebrand en aangebracht. Ook dit is hen goed afgegaan.


De mensen van de werf uit Spakenburg hebben ons een beetje op sleeptouw genomen met het breeuwwerk. Hier hebben we zeker weer wat van opgestoken. Uiteindelijk toen we met het vervangen van de rotte onderdelen klaar waren, kon er geschuurd en vervolgens de eerste beitslaag aangebracht worden. Het gehele scheepje is zowel van binnen en buiten voorzien van nieuwe beitslagen en bottomcoat. De zwaarden, mast, kluiverboom, de giek en andere toebehoren zijn ook onder handen genomen. Onder leiding van onze meester-schilder Theo de Waal, die ook weer opnieuw haar registratienummer heeft aangebracht, is het eindresultaat goed geslaagd te noemen. Het scheepje ligt er weer als nieuw bij en zal een dezer dagen naar haar ligplaats naast de andere botters gevaren worden. Zie ook “Ons Fotoboek© OGB Design | Disclaimer | Sitemap | Laatste up-date: 19 juli 2016